หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 80.- บาท/คน จำนวน 180 คน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมไทย เชิญชวนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]ซื้อต้นราชพฤกษ์ จำนวน 3 ต้น เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมไทย เชิญชวนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลยางตาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลอิงท์เจ็ทพับขอบเจาะรู จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมไทย เชิญชวนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลยางตาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน บห 2994 นครสวรรค์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน 9 รายการ พร้อม ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพ่นยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน บห 2994 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12