หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม,หมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าเอนกประสงค์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3