หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบวารี 39 หมูที่ 9 บ้านเนินกร่าง ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 ? 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 412.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ยางตาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบวารี 1 หมู่ที่ 1 บ้านหว้า ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ยางตาล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบวารี 19 หมู่ที่ 5 บ้านยางตาล ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 411.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ยางตาล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera รุ่น TKF-3212I จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 บ้านบ้านยางตาล ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 910.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ยางตาล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ในหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์น้ำ ลดภาวะโลกร้อน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65