หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการฉีดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดระยะ (เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุในการพ่นยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในชุมชนตำบลยางตาล ในวันที่ 13 และ 17 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6