หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรลถนนพร้อมอุปกรณ์ บริเวณถนนสายเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ ตำบลยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ยกสูงไม่น้้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ยกสูงไม่น้้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 96 - 010 ซอยเขาดิน 1 หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน ตำบลยางตาล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,306.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,224.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ยกสูงไม่น้้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามที่อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ยกสูงไม่น้้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามที่อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลยางตาล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,273.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,092.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารส้มใส จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม สำหรับงานประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ยกสูงไม่น้้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,200 ชุด ตามโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า กิจกรรม/โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 57