หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง wonglebO;ULVwonglebC; จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางตาล จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางตาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อสื่อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางตาล จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมบดอัด หมู่ที่ 4 สายหลังบ้าน บริเวณที่ดินนายจิม คงมี ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบอบต.ยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 โดย 1.ปรับปรุงดาดคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำความยาว 160 เมตร 2.ทำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.07 ม. ระยะทาง 160 เมตร 3. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สูงคุณค่า สร้างจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สูงคุณค่า สร้างจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16