หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมสร้างทางเชื่อมและรอยต่อถนนผิวทางลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ผิวทางลาดยางทางเชื่อมต่อและรอยต่อถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 133.85 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายเลียบวารี) ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวไหล่ทางกว้าง 0.70 ม. ระยะทาง 52 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 36.40 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ทถ.2-206 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก (พร้อมบดอัด) หมู่ที่ 7 สายหลังบริษัท มาสด้า ระยะทางยาว 170 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. (พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลยางตาล (กลบหลุมบ่อ) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 หินคลุกรวม 746.90 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,469 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ บนอินเตอร์เน็ท พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โปรแกรมระบบจัดการเว็บไซด์ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมซื่อเว็บไซด์ รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(ห้องงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร(งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 90 คน ต่อวัน(จำนวน 3 มื้อ) จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางตาล จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2564 (พิมพ์ 4 สี) จำนวน 1,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21