หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ อบต.ยางตาล
ผู้บริหาร อบต.ยางตาล
วัดบ้านหว้า
อบต.ยางตาล
www.yangtal.go.th
1
2
3
 
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก (พร้อมบดอัด) ซอยอู่ช่างแดง จากถนน [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 7 สายบนเขา [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก (พร้อมบดอัด) หมู่ที่ 7 ซอยแสงจันท [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ำ ม. [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ม.9 บ้านเนินกร่าง ต.ย [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล กิจการสภา - [ 27 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 27 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการตรวจสอบและรับรองแบบการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงกา [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะส าหรับรถยนต์ กย ๗๖๖๕ นว. ยาง MICHEELIN [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยาง MICHELIN จ านวน ๔ เส้น ส าหรับรถยน [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดหญ้า ๒ ข้างทาง ถนนสายยางต [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ส าหรับโคร [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์(หนังสือพิมพ์)รายวัน เพื่อแจกหมู่บ้า [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะสำหรับรถยนต์ กย ๗๖๖๕ นว. ยาง MICHEELIN [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้ ก ๕๙๔๒ นว จำนวน ๓ รายการ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบี [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก (พร้อมบดอัด) ซอยอู่ช่างแดง จากถนน [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 7 สายบนเขา [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก (พร้อมบดอัด) หมู่ที่ 7 ซอยแสงจันท [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ำ ม. [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ม.9 บ้านเนินกร่าง ต.ย [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการตรวจสอบและรับรองแบบการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงกา [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะส าหรับรถยนต์ กย ๗๖๖๕ นว. ยาง MICHEELIN [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยาง MICHELIN จ านวน ๔ เส้น ส าหรับรถยน [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดหญ้า ๒ ข้างทาง ถนนสายยางต [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ส าหรับโคร [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์(หนังสือพิมพ์)รายวัน เพื่อแจกหมู่บ้า [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะสำหรับรถยนต์ กย ๗๖๖๕ นว. ยาง MICHEELIN [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้ ก ๕๙๔๒ นว จำนวน ๓ รายการ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบี [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด เครื่องสำรองไฟ จำนว [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยบันทึกข้อมูล ของ อบต.ยางตาล [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
     
 
นว 0023.3/25867 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/28570 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดัน นโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 25741 ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ 847 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ 25895 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25736 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25902 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25904 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกลฯ [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25899 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว25902 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25904 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25647 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 25724 รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/25738 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/25753 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 25755 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25733 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 1 [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25767 การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25759 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/25769 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธาณณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
  
 
วัดตานิวพัฒนาราม
วัดยางตาล
โรงเรียนภาณุทัตย์กรีฑาเวทย์
 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4897  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว4891  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
  
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การดำเนินการกลบหลุมบ่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 3311 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1 – เขาทอง (6 ต.ค. 2560)    อ่าน 806  ตอบ 2  
รายงานควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย กองช่าง แบบ ปย 2 (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 1161  ตอบ 0  
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร แบบรายงาน ปอ 3 (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 792  ตอบ 0  
 
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (5 ธ.ค. 2562)    อ่าน 46957  ตอบ 236
อบต.หนองปลิง อยากทราบว่าทางสำนักสงฆ์ มีการทอดผ้าป่าตลอดแบบนี้จริงใหม (4 ธ.ค. 2562)    อ่าน 3978  ตอบ 12
ทม.ชุมแสง Advertainment เป็นยังไง? (2 ธ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.ชุมแสง ชิลๆกับหนทางสมัคร jetsadabet แม้เล่นหนแรกก็ไม่ได้ยากอะไร (2 ธ.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (1 ธ.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2562)    อ่าน 98633  ตอบ 533
อบต.วังซ่าน การเผาขยะส่งกลิ่นเหม็น (26 พ.ย. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.โคกเดื่อ  เว็บไซต์ อบต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2562)    อ่าน 3206  ตอบ 1
อบต.เขากะลา สอบถามค่ะ (21 พ.ย. 2562)    อ่าน 673  ตอบ 1
อบต.วังใหญ่ เว็บไซต์ อบต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 พ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองกรด แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองกรด เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.พิกุล แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.พิกุล เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.เนินกว้าว แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เนินกว้าว เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (8 พ.ย. 2562)    อ่าน 13253  ตอบ 44
อบต.หนองปลิง ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นสักทางเข้าซอยลมโชย (7 พ.ย. 2562)    อ่าน 215  ตอบ 2
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (5 พ.ย. 2562)    อ่าน 720  ตอบ 4
อบต.แม่เล่ย์ ขออนุญาตสอบถามค่ะ (3 พ.ย. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0
     
ดอกไม้จันทร์
กลุ่มไม้แกะสลักกาฝาก
  
 
  ท่านมีความพึงพอใจ ที่ อบต.ยางตาลให้บริการหรือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการป้องกันโรค
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-247-067
056-247-221
เริ่มนับ วันที่ 25 ม.ค. 2559
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-247-067,056-247-221 โทรสาร : 056-247-215
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
จำนวนผู้เข้าชม 2,446,386 เริ่มนับ 25 ม.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10