หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์อนันต์
ปลัด อบต.ยางตาล
โทร : 081-972-3301


นายอารมณ์ เกตุแก้ว
รองปลัด อบต.ยางตาล
โทร : 084-815-3418
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางจันทรา พุ่มเกษม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0842076885


นางสาวรุ้งเพชร ฉัตรตระกูลดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-379-4379


นายสุดเขต ปรีชาจารย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-592-4234